איכות הסביבה

הדאגה לאיכות הסביבה נמצאת בראש סדר העדיפויות של חברת חופית, מוצרינו עוסקים בטיפול והפרדת מי שפכים, הפרדות מינרליות ואורגניות של שמנים, דלקים, ומוצקים, מאצרות, ועוד על פי התקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר. כל המוצרים ניתנים למחזור מלא 100%, אטומים לחלוטין למעבר זיהומים אל ומהקרקע הסובבת אותם.

green point

side facebook
Panel

A new image please!

side play