חקלאות

חברת חופית מייצרת מגוון רחב של מוצרים לתחום החקלאי, מכלי מים, מכלי דישון, מאצרות לאגירת דשנים, מלוניות לעגלות, מאגרי מים על ותת קרקעיים, מפרידי מוצקים לרפתות ולולים, מכלי ריסוס, בריכות דגים, ועוד. חברתנו רואה בשיתוף הפעולה עם המגזר החקלאי מרכיב חשוב בפעילותה.

green point

side facebook
Panel

A new image please!

side play